De stichting & het bestuur

In november 2015 is de stichting De Wilgenborg Blauwestad begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de Wilgenborg. De stichting was een initiatief van Bewonersbelangen Blauwestad, waarin alle woongebieden van het nieuwste dorp in Oldambt zijn vertegenwoordigd. Bij haar start werd gezocht naar een project waarin de bewoners van de verschillende woongebieden bij elkaar konden worden gebracht.
De stichting is speciaal opgericht voor de realisatie en instandhouding van de Wilgenborg. Daaromheen is een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt, de provincie Groningen en projectbureau Blauwestad. De werkgroep zal voornamelijk geconsulteerd worden voor kundige adviezen op terreinen van bijvoorbeeld technische uitvoering, wet-, en regelgeving, planologie en groen. 
De plek moet uitgroeien tot de huiskamer van de Blauwestad, waar niet alleen inwoners van het dorp elkaar ontmoeten, maar ook gasten uit omliggende dorpen. Het bijzondere karakter van de Wilgenborg moet de bewoners van Blauwestad inspireren en uitdagen om zelf ontmoetingskansen te organiseren. De aard van het levend bouwwerk biedt daarvoor een breed scala aan aanknopingspunten: natuur, cultuur, spiritualisme, architectuur, duurzaamheid, samenwerken, samen beleven, tuinieren, historie, noem maar op. Kortom: een uniek bouwwerk dat ook tot unieke visoenen kan leiden en daarvoor alle ruimte biedt.

Stichting De Wilgenborg Blauwestad streeft ernaar om:

  • Evenementen te organiseren die passen bij het karakter van de Wilgenborg
  • Landschap (botanische bouw), kunst en artistieke ontmoetingen samen te laten komen met aandacht voor de bewoners van Blauwestad en omliggende dorpen

Maatschappelijk betrokken te zijn door middel van:

  • Lokale ondernemers en scholen te betrekken bij de activiteiten
  • Leerwerk projecten te stimuleren met de Wilgenborg als lesruimte 

Hiermee wil de stichting de locatie Wilgenborg en de omgeving op een positieve manier stimuleren in hun creativiteit en ontwikkeling. 

Stichtingsinkomsten

De stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door de directe inkomsten uit evenementen, sponsoren en giften van mensen die de Wilgenborg een warm hart toedragen. Daarnaast zij er indirecte inkomsten uit subsidies. De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden werken op vrijwillige basis. 

Het bestuur

Gerrit Smit

Frits Alma

Frits Alma

Koos van Loenen

Koos van Loenen