De Wilgenborg huren?

De Wilgenborg is beschikbaar voor verhuur. Het is een bijzonder sfeervolle locatie voor bedrijfspresentaties, markten, optredens. Het standaard tarief is € 350 per dagdeel. Daarvoor huurt alleen de Wilgenborg. Voor het gebruik van omliggende terreinen voor parkeren etc. dient u contact op te nemen met Projectbureau Blauwestad. Neem contact op met het bestuur voor de mogelijkheden.

Evenementen (voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak)

Vergunningen voor alle openbaar toegankelijke evenementen moeten worden aangevraagd door degene die het evenement in De Wilgenborg organiseert. Dit kan via het aanvraagformulier evenementenvergunning (deze staat op de websitevan de gemeente Oldambt).Kosten van een evenementenvergunning: € 75,00 voor commerciële bedrijven of instellingen (tarief gemeente Oldambt 2018).

Vergunningaanvraag gemeente Oldambt

 

Een aanvraag voor een evenement waarbij miner dan 250 bezoekers worden verwacht, moet u minimaal 4 weken voor aanvang van het evenement indienen.
Een aanvraag voor een evenement waarbij meer dan 250 bezoekers of deelnemers worden verwacht, moet u minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement indienen.

Indien een aanvraag te laat wordt ingediend, kan dit betekenen dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Er is dan onvoldoende tijd voor een beoordeling van de aanvraag.

Binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen, wordt het besluit genomen. De beslissing kan voor ten hoogste 8 weken worden verdaagd.

 

Besloten evenementen

Besloten evenementen moeten gemeld worden. Dit kan via info@gemeente-oldambt.nl. Hierbij moet aangegeven worden wie het besloten feest organiseert, wat er gebeurt en hoeveel mensen worden verwacht.

Een melding voor een besloten evenement moet u minimaal 10 werkdagen voor aanvang van het evenement indienen.

Meldingsformulier gemeente Oldambt

 

Uitleen materialen buitendienst gemeente Oldambt

Organiseert u een evenement en wilt u materiaal lenen van de buitendienst van de gemeente Oldambt? Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe ‘spelregels’.

Wat kunt u lenen?

Voor de organisatie van een evenement kunt u verkeersborden en dranghekken bij de gemeente Oldambt lenen.

Wat zijn de nieuwe ‘spelregels’?

  • Voor elk evenement moet een vergunning worden aangevraagd of melding worden gedaan. Zonder vergunning/melding wordt er geen materiaal uitgeleend.
  • De hoeveelheid uitleenbare materiaal is zeer beperkt. Reserveer daarom het benodigde materiaal ruim op tijd, minimaal 14 dagen voor het evenement. Voor inlichtingen en reserveringen kunt u contact opnemen met Gerrit Buwalda of Peter Engelage via telefoon (0597) 48 20 00.
  • Zowel bij het ophalen als het terugbrengen van materiaal moet u zich melden op het kantoor van de buitendienst.
  • Dranghekken en verkeersborden worden niet door ons bezorgd. De organisatie moet deze zelf ophalen en terugbrengen
  • Extra afval (afvalzakken, dozen en achtergebleven rommelmarktspullen) moet door de organisatie zelf worden opgeruimd.
  • Evenementencontainers voor afval worden niet meer uitgeleend.
  • De lener wordt aansprakelijk gesteld voor eventuele schade aan het uitgeleende materiaal.