De Wilgenborg Blauwestad 

Levend kunstwerk in de Blauwestad

"Op een mooie zomerdag kan je je in Frankrijk wanen, maar op een barre winterdag lijkt exact dezelfde plek wel Scandinavisch"

Meer informatie

Uniek natuurlijk bouwwerk

Voor zover wij weten is de Wilgenborg het eerste levende bouwwerk in Nederland van dit formaat.

De Wilgenborg is een organisch kunstwerk dat samengaat met de seizoenen en elementen. De factor tijd (ook wel de vierde dimensie genoemd, 4D), samen met ruimtelijkheid (3D) en het basisplan (2D) van het oude Winschoten maken deze ‘Wilgenborg’ bijzonder. Geen moment zal dit imposante werk hetzelfde zijn.

Culturele programmering

De Wilgenborg is een kunstwerk, maar ook een levend bouwwerk dat onderdak kan bieden aan allerlei grotere en kleinere evenementen. Bijeenkomsten, theater, vertellingen, muziek etc., zijn allemaal mogelijk. Met een oppervlakte van 40 bij 18 meter, nog afgezien van de negen bastions, is er een enorme ruimte beschikbaar die door de vorm en het groene bladerdak toch ervaren zal worden als 'geborgen'.

Projectorganisatie

Vanuit Dorpsbelangen Blauwestad is een regiegroep samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende woongebieden.

De regie groep heeft de stichting Wilgenborg opgericht om de organisatie en fondsenwerving goed vorm te kunnen geven. De regie groep vormt het eerste bestuur. Daaromheen is een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt, de provincie Groningen en projectbureau Blauwestad. De werkgroep zal voornamelijk geconsulteerd worden voor kundige adviezen op terreinen van bijvoorbeeld technische uitvoering, regelgeving, planologie en groen.

Stichting Wilgenborg Blauwestad

De Stichting Wilgenborg Blauwestad is opgericht in november 2015 en komt voort uit Dorpsbelangen Blauwestad. De stichting is speciaal opgericht voor de realisatie en instandhouding van de Wilgenborg.

Dorpsbelangen is een overlegplatform voor de bewonersverenigingen van de woongebieden van Blauwestad – De Wei, Het Riet en Het Park – en bewoners van Meerland/Ekamp. Het is nog geen geregistreerde vereniging, maar de samenwerkende wijkverenigingen zijn hierover wel in gesprek. Deelname aan het overleg in Dorpsbelangen is niet uitsluitend voorbehouden aan (bestuurs-)leden van de verenigingen.

In Dorpsbelangen Blauwestad wordt voornamelijk overleg gevoerd met de gemeente Oldambt en het projectbureau Blauwestad. Dat betreft allerlei zaken met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Blauwestad, bestemmingsplannen, actualiteiten binnen de gemeente en provincie. Daarbij is ook de ontwikkeling van een samenbindend gevoel bij de bewoners van dit nieuwe dorp, een element in de gesprekken.